Facebook

tisdag 31 december 2013

Medan vi sov... a tribute to 2013!

Medan du sov...
...fick barnen husera fritt och skolresultaten sjönk ytterligare. 
...hälsade en amerikansk president på i vårt land och ingen statsminister protesterade mot att man ännu inte släppt sina så kallade krigsfångar från den gudsförgäten ön mitt i havet.
....sålde man din morfar i en ännu en kommun där man infört LOV.