Facebook

måndag 30 september 2013

Krig?! I Teckomatorp!?

Idag finns det en risk att det brakar lös ett litet helsike i lilla hålan Teckomatorp. Nu visar det sig att Skånetrafiken kommer att lägga ner linjen 240 som går mellan orten och Landskrona på grund av vikande underlag. Då några pendlare har hört av sig i frågan har vi beslutat oss för att ta en diskussion med Skånetrafiken, inte bara för Teckomatorps skull utan för samtliga orter i kommunen. Såhär skrev vi genom S-föreningen och Arbetarekommunen Socialdemokraterna i Svalövs kommun till Skånetrafiken och dess trafiknämnd med Mats Persson i spetsen i veckan som gick:Teckomatorp 130925

Angående den planerade nedläggningen av busslinje mellan Teckomatorp och Landskrona
Bakgrund:
Teckomatorp är en ort med cirka 1600 invånare. De flesta av de som är i arbetsför ålder pendlar ut från orten till sina arbeten. Merparten av dessa ligger utanför kommunens gränser vilket säkert också kan ses i resandestatistiken då orten är en knutpunkt för såväl buss som tåg. I dagsläget står vi i begrepp att bygga ut orten och många tomter har tagits fram i syfte att säljas med förhoppning att öka inflyttningen, inte bara från andra orter i kommunen utan även från kringliggande kommuner där tomtpriserna skjutit i höjden.
Teckomatorp har en hög utvecklingspotential. Vi bor centralt med lagom avstånd till de större städerna. Trots en giftskandal och ett snabbt avreglerat näringsliv under 70-talet så andas orten optimism och dess litenhet inbjuder till trygghet genom social kontroll och en solidaritet där vi invånare tar hand om varandra. Detta vill vi fortsätta med men har nu hamnat i ett moment 22.
För drygt ett år sedan tog Skånetrafiken bort busslinjen som går mellan Teckomatorp och Landskrona. Kanhända att den saknade bärighet rent ekonomiskt, men då många av våra serviceinrättningar försvunnit in till Landskrona så stigmatiseras invånarna i Teckomatorp genom nämnda försämringar. Vi kan inte med allmänna kommunikationsmedel på ett enkelt och komfortabelt sätt ta oss till Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som flyttat sina verksamheter från Svalöv. Många av de som remitteras till sjukvården får också problem när de ska ta sig till lasarettet som ligger i Landskrona. Dessutom har vi invånare vilka har sina arbetsplatser där och liksom som alla andra ovan nämnda, är i behov av en fungerande kollektivtrafik, precis som alla skolungdomar som har sin skola i Landskrona. Att då lägga ner linjen i stället för att stimulera en ökning av resandet är för oss främmande ur många hänseenden.
Förändringarna på busslinjen utlöste, med all rätt en kritikstorm och Skånetrafiken gjorde då en pudel och satte in extra bussar under morgnar och kvällar då flest pendlarresenärer är i rörelse. Den normala resrutten när dessa extra bussar inte är i tjänst innebär att man tar sig med tåg till Billeberga och stiger av, går ett hundratal meter till en buss som går från huvudvägen som leder genom Billeberga och vid vilken ingen busskur finns att tillgå. Det är inte ovanligt att tåg och buss inte parerar vilket gör att du kan få vänta i minst 10 minuter och som mest i upp till en timme. Alltså en restid på över en timme för en sträcka om 2 mil!
Beskedet vi får från Skånetrafiken är att fler måste pendla för att kunna upprätthålla tåg- och busslinjerna.  För att öka områdets och bygdens attraktivitet och inflyttning behövs det naturligtvis god tillgång till kollektiva färdmedel. Intresset och behovet ökar ständigt för att resa med allmänna färdmedel, exempelvis till och från sitt arbete, vilket både stat och kommun vill uppmuntra till. Vi konstaterar att nedläggningen inte ligger i linje med den landsorts- och miljöprofil som några av partierna i den styrande femklövern säger sig stå för. Risken är nu att alla pendlare går förlorade då hotet om en permanent nedläggning av sträckan verkar nära förestående.
Genom att begränsa möjligheten för invånarna att ta sig till Landskrona på ett komfortabelt och betryggande sätt, har ni också försämrat tillvaron för ett antal medborgare i Skåne. Detta hade ni förvisso redan gjort genom att dra in de senare kvällstågen från Helsinborg vilket omöjliggör arbete på en del yrkesområden samt att invånarna i Teckomatorp och i de andra orterna längs tåglinjen förvägras möjligheten att delta i det kulturutbud som finns i Helsingborg med omnejd. Förvisso har vi bättre möjlighet till det samma om vi reser söderut men vi är fortfarande långtifrån samma reseutbud som finns om man bor på sträckan mellan Kävlinge Helsinborg via Landskrona.  För att öka resandet måste man ha en tidtabell som appellerar till merparten av orternas invånare och deras behov. Det tar ett par år att ändra människors resvanor och låta bilen stå hemma, så om vi ska uppfylla klimatmål och höja kvalitén på den miljö vi vistas i så måste beslutsfattarna ha is i magen och låta saker ha sin gång. Rom byggdes ju inte på en dag. Därför är det nu tragiskt om en av de möjligheterna för pendlarna och andra behövande på orten, försvinner.
Låt Teckomatorp utvecklas och bli till den ort som den har potential att bli! Ut- och inte avveckling är melodin för Svalövs kommun om vi ska kunna möta dagens och framtida generationers behov och krav på boende, kommunikationer och miljömedvetenhet.
Vi ställer gärna upp med förslag till alternativ i stället för nedläggning, men det måste ske skyndsamt, det nya året är snart här!

Teckomatorps S-förening
samt Svalövs Arbetarekommun Socialdemokraterna
genom
Anders Svärd, Ordförande

Och svaret från Skånetrafiken som kom i fredags eftermiddag var inte helt oväntat såhär informativt:
"Hej!
Ja, linje 240 kommer inte längre trafikera sträckan Teckomatorp-Landskrona. 240 kommer enbart köra Svalöv-Landskrona.
Eftersom en del pendlar denna sträcka kommer vi att förlänga en del turer med linje 241, från Teckomatorp till Billeberga. Där kommer att finnas koppling till linje 240 som att man kan ta sig vidare till Landskrona.
Vänliga hälsningar från No Name/no Reply
Skånetrafiken"

Fortsättning följer! Det lär väl kanske hända en del när man ska gå igenom diariet i Kollektivtrafiknämnden i veckan?!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar