Facebook

onsdag 23 januari 2013

Nästan hundra!

Idag skriver jag mitt nittionionde inlägg. Jag hade inte tänkt mig att det skulle handla om något speciellt tills jag imorse fick ett mejl ifrån självaste Stefan Löfve´n. Det var det ju egentligen inte, det förstod jag ju men hoppas kunde jag ju med tanke på att det stod mitt namn och allt i förorden.
Hur som helst har vi till slut förstått att om vi ska vara ett arbetarparti så kan det vara bra om vi kan stå för det också. Alltså har partistyrelsen tagit fram förslag till en så kallad Portalparagraf, det vill säga en paragraf i stadgarna  som är högt eller rentav högst prioriterad. Och så klart. Ska vi vara trovärdiga gentemot väljarna så kan det vara bra att i alla fall vi själva i partiet vet om det.
 Såhär stod det:

”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.”

Det märkliga är att när jag lägger upp det som en status på Facebook får jag den ena kommentaren efter den andra att så kallad full sysselsättning inte är möjlig. När försvann den visionen? För väljarna, framförallt de som varit utan arbete en längre period kan jag förstå att hoppet om det samma har falnat, men vi andra? Och vi som parti? Att folk ska vara i arbete är ju en självklarhet. Att ha ett arbete att gå till är i allt väsentligt om vi ska kunna få samhället och vår välfärd att fungera men även för att individen ska kunna nå en egen känsla av frihet och oberoende. Därför är det också viktigt att vi reformerar och reparerar arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen och att de har skäliga ersättningsnivåer och regler. Om detta har de lärda tvistat länge men det är uppenbarligen det enda sättet att få folk att våga ta steget att prova ett nytt arbete. Givetvis måste vi då också titta på hur vår arbetsrättslagstiftning ser ut och fungerar efter de ingrepp som har gjorts även i den. Som ni ser har vi mycket att göra om vi vinner valet 140914.
Kampen är den samma- nu som då....

Vad som gör mig mest rädd är att kommentarerna känns så uppgivna, där bland annat "utopi" och "hur ska det gå till?" var de mest genomgående. Tragiskt med en statsminister som inte tillåter sig själv eller någon annan ha visioner, han till och med varnade för dem. Utan visioner är vi ingenting. Och som ingenting kan vi lika gärna kapitulera för kapitalet och låta detta styra. Precis åt det håll vi är på väg.... Men jag tänker inte tillåta mig själv att ge upp!

Nästa gång kommer jag att vara helt hundra!

Mer om full sysselsättning kan ni läsa i boken "Åter till full sysselsättning" av Stefan Carlén och Christer Persson  

2 kommentarer: