Facebook

måndag 29 oktober 2012

Tack Fredrik...men mest Anna!

Idag kommer jag att göra en avstickare. Jag kommer att citera ett brev som Anna Berglund skrivit. Det skulle lika gärna kunna ha varit jag eller någon i min omgivning som skrev detta brev. Därför kände jag starkt att det här kan jag inte bara länka till. Det här ska citeras. Det här ska återges i just det skick som den skrevs med en adresslapp som sätter sig som en fläskläpp i kranskärlen kring ditt hjärta. Läs och förundras varför regeringen kommer undan med "förändringar", "förenklingar" och alla andra omskrivningar som gör att vi sliter sönder Sverige, med en i mitt tycke alltför okritisk hållning och granskning från massmedias sida.