Facebook

söndag 23 september 2012

Högre löner lönar sig!

I veckan lade vår finansminister fram sin budgetproposition. Man kan säkert säga mycket om denna men jag väljer att låta bli. Däremot kommer jag med en syrlig kommentar om jobb-skatteavdraget- det suger. Halleluja vad vi har fått pengar pengar över men till vilket pris? Från offentlig sektor har vi tagit en massa pengar som vi skulle kunna haft till att exempelvis höja lärarlönerna. I stället har vi fått en situation som på sikt hotar helt vårt samhällsbygge. Dålig löneutveckling i läraryrket ger lägre efterfrågan på lärarutbildningarna vilket leder till lägre antagningskrav på lärarstudenterna som söker in vilket i slutändan genererar i elever som inte förmår att återgälda till samhället vad samhället gett. Enkel matematik som jag ser det.