Facebook

måndag 23 april 2012

Jag vill också barnens bästa!

Läste i förra veckan och hörde på P1´s kaliber att antalet medborgare som blir anvisade att söka bidrag och allmosor från våra större välgörenhetsorganisationer har ökat de senaste åren. I programmet fick vi bland annat möta en mamma som förtvivlat gjorde vad som stod i hennes makt att fixa så att inte hennes son skulle hamna i utanförskap och vända samhället ryggen när han blev äldre.