Facebook

torsdag 29 mars 2012

Kasta Sten och hyvla spån!

För snart en vecka sedan gick vi över i sommartid. En timme fram flyttades klockorna om det skulle ha råkat undgå någon. Jag förmodar att jag inte är den enda som fortfarande inte hämtat mig ännu. Tycker att de flesta som pendlar med tåget gäspar mer än normalt på morgnarna och på kvällarna är jag så trött att ögonen brinner när klockan har passerat 21.00.