Facebook

söndag 11 mars 2012

Ung och dum?! Knappast!

Man har i dagarna haft ett event inom Folkpartiet där en av frågorna som dykt upp handlar om ungdomsarbetslösheten och vad man ska göra för att komma tillrätta med den. Ett av de förslag som dykt upp från det här annars ganska "skolinriktade" partiet handlar om att arbetsmarknadens parter ska ta sitt ansvar och göra ungdomarna anställningsbara...... Detta brukar som regel innebära att de fackliga organisationerna ska hålla igen på sina lönekrav för att inte prisutveckling på varor och tjänster ska skena iväg men i det här fallet handlar det om att ungdomarna ska gå in i arbetslivet på en lägre lön än andra för att göras anställningsbara och introducerade till arbetslivet....