Facebook

lördag 25 februari 2012

Surt sa räven....

Så var då den här markaffären igång igen. Herrarna Pettersson och Laurell har uppenbarligen beslutat sig för att slänga grus i maskineriet och trotsa de demokratiska principer som ett modernt samhälle bygger på. Genom att överklaga markköpet sätter man sig över det beslut som togs efter ett antal timmars debatterande i fullmäktige, vilket i sin tur togs efter en återremiss där debatten säkert också hade varit igång. Och som vi vet är fullmäktige det högst demokratiskt valda organet vi har i en kommun så det innebär i princip att man kör över väljarna i frågan.