Facebook

tisdag 23 oktober 2012

Heja pensionärerna!!!

Ibland blir jag så trött. Som när vi bara lutar oss tillbaka och tar allting för givet. Vägarna vi kör på ska vara skottade, hela och fina, barnomsorgen ska finnas där när vi behöver den, skolorna ska vara öppna, klasserna små och lärarna pålästa. Tågen ska rulla i tid och det får helst inte kosta något att åka. Sjukhusen ska operera min dåliga höft och jag ska ha mina lagstadgade 25 semesterdagar. Och man vill helst inte betala någon skatt....
Men tänk nu om.... tänk om du plötsligt skulle tvingas betala sjukhusbesöken själv eller att skolavgifter infördes och att vi måste börja spara pengar för att våra barn ska kunna få en någorlunda schysst skolgång. Eller att vi får betala vägtullar på motorvägarna eller att våra politiker helt utan förvarning bestämmer att vi inte längre behöver så lång semester eller att kollektivtrafiken ska bära sig själv....

Vi har i Sverige ett samhällssystem som bygger på att vi solidariskt bidrar till stacken utifrån förmåga och får efter behov. Vi äger tillsammans och driver tillsammans. Genom livets olika skeenden bär vi varandras bördor. Innan barnen är så pass stora att vi kan vara fullt ut produktiva i arbetslivet igen, finns det andra människor som ser till att skolorna finansieras med skattesedeln och när vi blir gamla har vi redan dragit in en massa stålar till systemet som vi hoppas kunna nyttja om behovet uppstår.

"Att betala skatt är ett sätt att hjälpas åt"- klok Bamse eller hur?!
Därför ter det sig ganska märkligt att man från Alliansens sida med (M) i spetsen ser pensionen som ett bidrag och faktiskt beskattar det som sådant och inte som en uppskjuten lön. Vi avstår löneutrymme under vår tid som arbetande för att kunna ta ut en pension som är någorlunda värdig och borde rimligtvis beskattas därefter.... Som pensionär borde man dessutom åtnjuta vissa förmåner som tack från samhället för det man bidragit med och kunna få fri kollektivtrafik och ett lägre maxbelopp i högkostnadsskyddet för medicin och sjukvård för att nämna några konkreta exempel.

Jag är övertygad om att vi skulle behöva fler pensionärer i exempelvis skolan för att överbrygga generationsklyftorna och skapa förståelse mellan generationerna då detta inte faller sig naturligt idag. Detta i sig skulle också innebära att man som pensionär inte behöver känna sig värdelös och till belastning när man har gjort sina sista åtaganden i arbetslivet. Så vad säger ni? Är det inte dags att vi stöttar våra pensionärer? Det är trots allt dem som har sett till att vi småbarnsföräldrar har vägar att köra på, förskolor att lämna våra barn till och lärare som kan undervisa klasser i skolor som alla kan gå till utan att betala någon skolavgift.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar